Særlige indsatser

Mobilfri skole

Højvangskolen er mobilfri skole. Dette betyder i praksis, at såfremt eleverne har mobiltelefon med i skolen, så skal den afleveres ved skoledagens start.
Telefon vil blive opbevaret aflåst i et skab i klassen.
Telefonen bliver udleveret ved skoledagens afslutning.
Undtagelse: Når eleverne er ude af huset (på ture, arrangementer i Aalborg etc.), må eleverne, efter aftale med personalet, medbringe telefonen.

Morgenmadstilbud


Højvangskolen har etableret et gratis morgenmadstilbud for alle skolens elever fra 4.-9.kl.
Formålet er, at eleverne får en god start på dagen. Vores trivselspersoner er tilstede hver morgen, og kan understøtte en god start på skoledagen.
Det er også et tilbud, der kan skabe rammerne for, at man lige kan komme ned og møde vennerne.
Der er 10-20 % af eleverne i tilbuddet hver dag.

Vikardækning


Skolen har stort set afskaffet alle eksterne vikarer. Skolen er opdelt i afdelinger. De lærere og pædagoger, der er i den enkelte afdeling dækker hinanden. Det gør, at eleverne kun møder kendte voksne.