UU-vejledning

Check

Lone Skovgaard Kristensen

25204505

lskr-skole@aalborg.dk

Vejleder for 7. og 9. klasserne og sektion 10.

Check

Palle Bek Højlund

25204523

pbh-skole@aalborg.dk

Vejleder for 8. og 9. klasserne.