Oplysninger til lærerstudernde:

 Navn:                                  Højvangskolen

Adresse:                             Tingstedet 20, 9230 Svenstrup

Telefon og mail:                 99823488 - hoejvangskolen@aalborg.dk

Webadresse:                       www.højvangskolen.dk

Praktikansvarlig:               Viceskoleleder Kristine Worm-Leonhard Jakobsen, kwj-skole@aalborg.dk

Praktikkoordinator:          Nina Miskin, nm@hvang.dk