Generel info til kommende lærerpraktikanter

1.0 Højvangskolens praktikprofil
Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen i praktik på Højvangskolen. I det følgende kan
du finde praktiske oplysninger omkring det at være i praktik på Højvangskolen. Uddannelsesplanen for Højvangskolen kan du finde på skolens hjemmeside og skal læses inden
praktikken begynder.


1.1 Skolens adresse:
Højvangskolen
Tingstedet 20
9230 Svenstrup J.
Tlf. 99823488
Fax: 99823487
E-mail: hoejvangskolen@aalborg.dk
Web: http://www.hoejvangskolen.dk


Skoleleder:
Viceskoleleder: Claus Aabel Østergaard
Email-adresse: caoe-kultur@aalborg.dk


1.2 Praktikkoordinatorer
Højvangskolen har pt. to uddannede praktiklærere, som også fungerer som koordinatorer. Som studerende kan du bruge praktikkoordinatorerne, hvis du har spørgsmål til praktikopholdet – før,
under og efter.


Koordinator:
Line Olsen Lyhne (LO)
Email-adresse: lineogivar@hotmail.com
Koordinator:
Kurt Pedersen Løt (KL)
Email-adresse: kurtloet@gmail.com


3.0 Praktiske oplysninger


3.1 Børne- og straffeattest
I henhold til Skole- og Kulturforvaltningens politik i Aalborg Kommune skal Højvangskolen
indhente børne- og straffeattest. Dette gælder for alle medarbejdere, herunder også praktikanter, der arbejder med eller er i kontakt med børn og unge under 15 år.


3.2 Transportbeskrivelse
Buslinje 1L og 1K går direkte til Højvangskolen fra Kennedy Arkaden. Du skal stå af på
Langdyssen, hvorfra du har en kort gåtur på 5 min. Busplanen findes på NT’s hjemmeside. Alternativt kan du tage tog med DSB til Svenstrup Station, hvorefter du kan tage buslinje 1L eller
1K. Bemærk at ikke alle tog standser ved Svenstrup Station.


3.5 Tilsyn
Alle praktikanter indgår i vagtordning på linje med Højvangskolens lærere og pædagoger. Som tilsynsvagt skal man bære en gul PALS-vest. Din praktiklærer sætter dig ind i tilsynsvagtens
opgaver.


3.6 Fravær/sygdom
Ved fravær eller sygdom skal du kontakte praktiklæreren i tidsrummet 7.00 – 7.10. Husk også at kontakte de andre studerende i gruppen. Ved længerevarende sygdom kan det blive nødvendigt at forlænge praktikopholdet, så du får det fulde udbytte af praktikken. Dette aftales med Højvangskolen og UCN.


3.7 Nøgler
Alle studerende/grupper kan låne en B-nøgle på kontoret. Denne nøgle bruges til alle klasselokaler, depoter og grupperum. Enkelte faglokaler kræver en specialnøgle.
Her kan praktiklæreren eller kontoret være behjælpelige med at finde en lånenøgle. Alle døre til klasselokalerne forlades ulåste, medens alle faglokaler aflåses efter brug.


3.8 Skoleintra
Som praktikant får du brugerlogin til skoleintra.


3.9 Digitale hjælpemidler
Højvangskolen har smart boards i alle klasselokaler og i flere faglokaler. I fase 1-4 har alle elever
ipads. Eleverne i fase 5 har adgang til bærbare computere og opfordres til selv at medbringe egen computer/device. Alle elever og lærere har deres eget UNI-login.
På Pædagogisk Lærings Center (PLC) forefindes også en stor touchskærm, som kan bruges.
Denne skal bookes på intra.


3.10 Kopiering
På PLC i administrationsbygningen forefindes en moderne kopimaskine med mange funktioner. Skolen tilbyder et kort kopimaskinekursus, hvor du lærer at udnytte maskinen mest effektivt og
økonomisk. Skulle der opstå problemer, så spørg enten Karin Blom Sørensen eller Hanne Solsbæk Sørensen, der begge både kan og gerne vil hjælpe jer.


3.11 Bogudlån
Alle bøger på PLC har stregkoder, og de skal derfor lånes ved udlånsmaskinerne. Som praktikant bliver du ikke oprettet som låner. Kontakt din praktiklærer, så udlånes bøgerne i
praktiklærerens navn.


3.12 Undervisningsmaterialer
Hvis du har specielle materialeønsker, skal du kontakte din praktiklærer i god tid, så
materialerne kan bestilles hjem. Bibliotekarerne hjælper gerne med at fremskaffe materialer fra CFU (Center for Undervisningsmidler). Hæfter, blyanter og diverse kontorartikler kan du
hente på kontoret, ellers spørg din praktiklærer.


3.13 Kaffe/te/kakao
Kaffe, te og kakao er gratis. Du finder det i køkkenet på det store personalerum. Brugt service
sættes på rullebordet ved køkkenet.


3.14 Rygning
Al rygning er forbudt på offentlige steder, også Højvangskolen, og der må derfor ikke ryges i arbejdstiden