Indskoling

Check

Anette Borkmann

Lærer

Check

Bente Vandborg

Pædagog

Check

Christian Ho

Pædagog

Check

Gitte Odde

Børnehaveklasseleder

Check

Heidi Johannesen

Lærer

Check

Helle Frellsen

Pædagog

Check

Jette Kristensen

Pædagog

Check

Karin Sørensen

Lærer

Check

Klaudia Zyrek

Pædagog

Check

Lasse Jensen

Pædagog

Check

Lene Linddahl

Lærer

Check

Niels Østervig

Lærer

Check

Pernille Baade

Lærer

Check

Pernille Vutborg

Lærer

Check

Quynh Huong

Pædagog

Check

Elise Højholt

Pædagog

Check

Susanne Klattrup

Børnehaveklasseleder