PLC-Højvangskolen


PLC, tidligere kaldet biblioteket, er placeret centralt på skolen, og ligger i hovedbygningen ved hovedindgangen.
Til vores PLC er tilknyttet to medie- og kulturformidlere, en IT-vejleder, samt vores PLC-team.


Når 0. til og med 7. klasse er på PLC modtager de undervisning, samt får hjælp til at låne bøger til læsetræning eller fritidslæsning.
Undervisningen på PLC kan være sprogstimulering, kulturformidling herunder fokus på forfattere, IT-kompetencer med vægt på informationssøgning og brug af kilder, samt elektroniske hjælpemidler.


8. og 9. klasse tilbydes hjælp til valg af bøger, samt vejledning og materialevalg i forhold til projektopgaven.
De større elever bruger også PLC som et arbejdssted.
Alle klasser i almenskolen modtager understøttende undervisning fra PLC i ca. 10 timer om året.
Her er emnerne primært IT-etik, færdselsundervisning og samarbejde med Folkebiblioteket.