Højvangskolen - vi vil fælleskabet

Højvangskolen ligger i den sydvestlige del af Aalborg Kommune, nærmere betegnet i udkanten af Svenstrup mod landsbyen Godthåb. Skolen er bygget i 1976, færdiggjort med idrætshallen i 1981 og udvidet med nybygning til ADHD-afdeling (D-huset) i 1999.

Klasser
Skolen er to-sporet fra bh.kl. - 9. kl. Endvidere er der 5 specialklasser (ADHD) - i alt 25 klasser.
Børnehaveklasse - 9. klasse - i alt 10 skoletrin. Elever, som ønsker at fortsætte i 10 klasse, søger én af Aalborg Kommunes 10. klassecentre.

Gode fysiske rammer
Skolen er bygget efter moderne principper med fire afdelinger, een fælles DUS-ordning, store moderne faglokaler, herunder gymnastiksal og idrætshal, samt det pædagogiske servicecenter centralt placeret i skolen. Hver afdeling har deres eget hus, som foruden klasselokaler indeholder personalerum, grupperum og et stort fællesrum. Alle lærere er tilknyttet et hus, hvor de holder deres pauser tæt på børnene og deltager i husets fælles-aktiviteter. I fællesrummet er der indrettet lege- og undervisningsmiljø, og her er mulighed for at samle børnene til musiske og kreative aktiviteter. Udearealerne er anlagt med små gårdhaver, legeområder og gode idrætsfaciliteter.
Oversigtplan over Højvangskolen

Specialfunktioner


Siden 1996 har skolen haft en centerklasse-række for elever med ADHD.

Trafiksikkerhed


Skolen ligger mellem Svenstrup by og Godthåb, og der er et veludbygget stisystem, som gør skolevejen meget sikker for børn, som selv kommer til skole.

Tilkørselsvejen til Indskolingsafdelingen fra Godthåb kan være meget trafikeret om morgenen.

Det anbefales at flest mulig børn selv kommer til skole ad de meget sikre gang- og cykelstier.

Hvis børnene køres til skole, skal der udvises stor forsigtighed på Godthåbvej til A-huset.